Om Urban(S)

Tankesmedjan syftar till att samla medlemmar, sympatisörer och vänner för en idédiskussion kring hur en modern socialdemokratisk politik kan se ut. Smedjan är främst verksam i Stockholmsregionen.

Genom rapporter, seminarier och debattartiklar ska smedjan utveckla den socialdemokratiska politiken. Tankesmedjan ska väcka både intresse och nyfikenhet för en socialdemokratisk politik i takt med tiden såväl bland medlemmar, opinionsbildare och bland en bredare allmänhet.

Tankesmedjans verksamhet består främst i att:

  • Utveckla det socialdemokratiska partiets policyarbete
  • Bygga nätverk bland medlemmar, sympatisörer och vänner som vill utveckla den socialdemokratiska poltiken
  • Ge ut debattskrifter
  • Ta fram rapporter
  • Ordna seminarer
  • Delta i den offentliga debatten