Rapporter

Magnus Sundberg

Titel: En ny välfärdsinudstri
Rapportförfattare: Magnus Sundberg
Utgiven: 2011-03-25

Sammanfattning: Sverige är ett föregångsland när det gäller välfärd. Tjänstesamhällets tillväxt har bara börjat. Den rörelse som lyckas formulera en politik där allas kreativitet tas tillvara och får växa kommer vara en av vinnarna i framtiden. Vid en europeisk utblick kan vi se att marknaderna för barnomsorg, vård och sjukvård bara har börjat. De som lyckas etablera sig tidigt kommer ha stora fördelar. Rapporten belyser även hur en modern arbetslinje kan formas och hur viktigt det är att stora regioner får fortsätta att växa.